Aktualności

Nabory wniosków w LGD Ziemia Pszczyńska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ogłosiło kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do osób [...]

Wieczór sycylijski

Wciąż trwają prace na ul. Wałowej w Woli

Nadal trwają prace w związku przebudową zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli. Zadanie ma na celu poprawę warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptację nowych mieszkań. Inwestycja ta jest [...]

Przedszkole w Górze już otwarte

Pomimo początkowych problemów z oddaniem budynku do użytkowania, 18 października miało miejsce otwarcie nowego przedszkola im. Jana Brzechwy w Górze. Od 1 września przedszkole było już przygotowane na przyjęcie [...]

Ulica Wiejska w Grzawie nadal w remoncie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie nadal czuwa nad wykonaniem odwodnienia na ulicy Wiejskiej w Grzawie. Nadmiar wody w pobliżu przepustów spowodował wykonawcy pewne utrudnienia, które na szczęście nie wpłyną na ostateczny termin [...]

Prace na ulicy Sportowej ciągle trwają

Główne przyłącze wodociągowe na ulicy Sportowej jest już zrobione. Przypominamy, że prace trwają od skrzyżowania z drogą gminną ul. Krętą, a kończą się na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Długą. Kolejny etap to [...]

Prace na ul. Różanej

W dniu 16 października 2019 strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli i Gilowic zabezpieczyli dach budynku komunalnego przy ul. Różanej w Woli, który na skutek marcowej wichury został uszkodzony. Za udzieloną pomoc [...]