Aktualności

Ważne informacje o świadczeniach dla obywateli Ukrainy.

Obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską 24 lutego lub później zachęcany jest do: zgłoszenia się z wnioskiem o nadanie nr PESEL do Urzędu Gminy w Miedźnej – Nadanie numeru PESEL obywatelom [...]

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. dla dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do samorządowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miedźna. [...]

150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów [...]

Zła jakość powietrza.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom 2. Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 [...]

Zasady rozliczania prosumentów energii odnawialnej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2376), wprowadzającej z dniem 1 kwietnia 2022 r. zmiany w [...]

Wsparcie Banku PKO dla obywateli Ukrainy.

Oddział 1 PKO Bank Polski w Woli również chce się włączyć w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy trafili m.in. do Gminy Miedźna. Oprócz pomocy finansowej i rzeczowej, którą organizują w Banku PKO BP,  również oferują [...]

Darmowe fotografie do dokumentów dla obywateli Ukrainy.

Безкоштовні фотографії „FOTO PIWNICA” zaprasza obywateli Ukrainy do swojego studia fotograficznego w : Brzeszczach ul. Mickiewicza 2, tel. 798 988 688 lub 601 556 113 Tychach ul. Żwakowska 2-6 tel. [...]