Aktualności

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy zarządca i właściciel budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, którzy posiadają źródło ciepła o mocy do 1 MW  powinien złożyć deklarację (online lub odręcznie)  jakim [...]

Zawiadomienie GZGK

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zawiadamia, że w dniu  26.05.2022 r. w godz. 7:30-14:00 w miejscowości Góra, ul. Pszczyńska od nr 21 do 37 (nieparzyste) oraz ul. Kręta od nr 2 do 6 nastąpi przerwa w dostawie [...]

Zawiadomienie Węglokoksu Energia NSE sp. z o.o.

Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” w Woli przesłał do Urzędu Gminy zawiadomienie o planowanej przerwie w dostawie ciepła dla odbiorców na terenie Woli. Informują odbiorców ciepła o [...]

Forum Przedsiębiorców Ziemi Pszczyńskiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie zapraszają Państwa na Forum Przedsiębiorców Ziemi [...]

Życzenia dla ósmoklasistów.

Drodzy Ósmoklasiści. Przed Wami niezwykle ważne dni, przystąpicie do pierwszego w życiu egzaminu. Rozpoczynający się cykl egzaminów sprawdzi Waszą wiedzę, nabyte umiejętności opanowane przez ostatnie lata nauki. Życzymy [...]

Kondolencje

Pani Radnej Gminy Miedźna Zofii Białoń składamy wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy z powodu śmierci MATKI. Ze szczerymi kondolencjami: Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka wraz z Pracownikami Urzędu Gminy; [...]

Debata o bezpieczeństwie energetycznym za nami.

18 maja 2022 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna odbyła się bardzo ciekawa debata o bezpieczeństwie energetycznym, w której uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy, a także wicewójt gminy Renata Łuniewska, [...]