Gospodarka odpadami komunalnymi

Godziny otwarcia PSZOK w Gilowicach

Regulamin realizacji usług dodatkowych dla mieszkańców gminy Miedźna.

Harmonogram odbioru odpadów – zabudowa jednorodzinna na rok 2023

Harmonogram odbioru odpadów – zabudowa wielorodzinna na rok  2023

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowe stawki za odpady od 01.01.2023 roku

Aplikacja ” Kiedy wywóz”

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Miedźna