Gospodarka odpadami komunalnymi

Godziny otwarcia PSZOK w Gilowicach

Regulamin realizacji usług dodatkowych dla mieszkańców gminy Miedźna.

Harmonogram odbierania odpadów  rok  2022 zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbierania odpadów biodegradowalnych rok 2022

Harmonogram odbierania odpadów rok 2022 zabudowa jednorodzinna

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Aplikacja ” Kiedy wywóz”

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Miedźna