Aktualności

Kolejne dofinansowanie dla naszej gminy.

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, w której kolejne duże dofinansowanie dla Naszej Gminy. Wytrwała i uczciwa praca oraz dobra współpraca równa się skuteczność. Mamy przyjemność [...]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: świadczenie usług medycznych w zakresie fizjoterapii

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 06.10.2023 r. do dnia 27.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości [...]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych

Wójt Gminy Miedźna  podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 06.10.2023 r. do dnia 27.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości [...]

Zebranie wiejskie w Woli I

Sołtys Sołectwa Wola I serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na „Zebranie Wiejskie” Sołectwa Wola I  dnia 13.10.2023r. godz.17:30 sala w budynku Centrum Kultury w Woli.

Zaproszenie na spotkanie mieszkańców osiedla Wola I

Wójt Gminy Miedźna i Sołtys Sołectwa Wola I serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu: poniedziałek 09.10.2023r. godz. 17:00 Dom Kultury w Woli ul. Pszczyńska 110 Tematem będzie energia cieplna, jej cena i pobory. Na [...]

Zebranie Wiejskie w Miedźnej

Sołtys Sołectwa Miedźna serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na „Zebranie Wiejskie” Sołectwa Miedźna dnia 13.10.2023r. godz.18:00 sala w budynku Urzędu Gminy.

Gminne Sprawy już w sklepach

Październikowy numer „Gminnych Spraw” już w sklepach! W numerze m.in.: Nagrody dla ludzi kultury, Wypełnij ankietę dotyczącą komunikacji publicznej, Kolejne środki zewnętrzne trafiają do naszej gminy, Gmina [...]