W trzeciej edycji – PGR Programu Inwestycji Strategicznych Gminie Miedźna przyznano 1.999.984,00 zł.

Nazwa inwestycji: Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura społeczna

Zakres zadania: Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie przyległego terenu w miejscowości Góra, w którym zlokalizowany jest Dom Socjalny oraz remiza strażacka.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.040.800,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) : 1.999.984,00 zł