Aktualności

Wakacje w GBP

Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na wspólne spędzanie wakacji Zapraszają dzieci na zajęcia podczas letniego wypoczynku: 11 lipca – Zabawy z różnych stron świata, 13 lipca – W głębi oceanu, 15 lipca [...]

Piękny Jubileusz XXX-lecia Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”.

Piękny Festiwal Folklorystyczny połączony z XXX–leciem Zespołu Śpiewaczego Górzanie organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury odbył się w minioną sobotę 11 czerwca 2022r. w Górze. Cała okolica była przepełniona [...]

Strażacy rodzinom

Ochotnicze Straże Pożarne w Gilowicach, Górze, Miedźnej i Woli serdecznie zapraszają na Piknik Strażacki-„Strażacy rodzinom” pod Patronatem Wójta Gminy Miedźna dnia 18 czerwca 2022 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 [...]

KRUS informuje – nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, o zmienionych kwotach miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.   Od 1 czerwca 2022 r. kwoty przychodu powodujące [...]

Dyrektorka szkoły z ogromną pasją

Pani Agnieszka Wojtala-dyrektorka Szkoły Podstawowej w Górze w wolnym czasie oddaje się pasji jeżdżenia na rowerze. Pasja ta już przeradza się w zawodowstwo i to najwyższej klasy Ostatnio uczestniczyła w Sudovia [...]

Czerwcowy numer „Gminnych Spraw” już w sklepach

Czerwcowy numer „Gminnych Spraw” już w sklepach W numerze m.in.: Huczne urodziny u strażaków; Absolutorium i wotum zaufania dla wójta; Dofinansowanie na dwie inwestycje w gminie; Jest teren pod budowę remizy OSP Wola; [...]

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 czerwca 2022 roku. O taką pomoc mogą [...]