Aktualności

Dotacja z programu „Maluch+” 2019

Miło nam poinformować, że Gmina Miedźna uzyskała dotację w wysokości 43 200,00 zł z programu „MALUCH + 2019”. Program będzie realizowany w Klubie dziecięcym „Kubusiowe Maluchy” w Woli. Dofinansowane zadanie obejmuje [...]

Informacja o realizacji projektu unijnego pt.: „Inwestycja w przyszłość”

Gmina Miedźna pozyskała środki finansowe na realizację projektu unijnego pt.: „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej [...]

Darowizna działki drogowej

Szanowni Państwo Dnia 14 stycznia 2019r. mieszkańcy miejscowości Góra złożyli wniosek, o nieodpłatne przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 462/68 położonej w Górze, o powierzchni 70m2 stanowiącej część [...]

Konsultacje w ramach programu „Czyste powietrze”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna Dnia 23 lutego oraz 2 marca 2019r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami w ramach programu „Czyste powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i [...]

Inspekcja wizyjna ciągów kanalizacyjnych na Osiedlu Wola II

Informujemy, iż dnia 21 lutego 2019 roku Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przeprowadził czyszczenie oraz inspekcję wizyjną ciągów kanalizacyjnych w rejonie ulic Cisowej oraz Leśnej w Woli. Stan ciągów [...]

Zmiany cen usług Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Dnia 28 lutego 2019 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców podjął uchwały dotyczące zmiany cen świadczonych usług. Zachęcamy do zapoznania się z nowym cennikiem: [...]

POWIAT WSPIERA NASZĄ GMINĘ

Z inicjatywy starosty Barbary Bandoły Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie poparcia gminy Miedźna w działaniach zmierzających do zwolnienia z obowiązku zapłaty odsetek od nadpłaty z tytułu opodatkowania kopalnianej [...]