Aktualności

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym [...]

Konkurs KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje, [...]

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [...]

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM II

Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  – POZIOM II. śląskie ryzyko PI PM10 03.03.2021 Data wystąpienia: 03.03.2021 r. Przewidywany czas trwania [...]

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca.

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW [...]

Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny!

Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski.  

Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna”.

Ogłoszenie o terminie oraz miejscu naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna   Na podstawie § 7 ust. 1 Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na [...]