Pomoc osobom bezdomnym

noclegBezdomność została uznana za problem społeczny w latach międzywojennych – po raz pierwszy wspomina o tym Ustawa o opiece społecznej z dnia 16 sierpnia 1923 roku. Po roku 1989 zjawisko bezdomności w Polsce wzrosło z powodu masowych zwolnień, nasilającego się bezrobocia oraz likwidacji miejsc w hotelach robotniczych, w których wcześniej meldowano osoby bezdomne.

Aktualnie brakuje precyzyjnych informacji o skali zjawiska bezdomności w Polsce. Liczbę osób bezdomnych określa się od 30 do nawet 300 tysięcy. Jedynym miarodajnym źródłem wiedzy w tym zakresie jest liczba osób, którym formalnie udzielona została pomoc przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba ta ulega okresowym zmianom, oscylując wokół wartości 30-35 tysięcy ludzi. Ze sprawozdań nadsyłanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez organizacje pozarządowe wynika, że udzielają one pomocy ok. 80-130 tys. osobom. Tymczasem Stowarzyszenie „Monar” szacuje liczbę bezdomnych w naszym kraju na około 300 tysięcy.

W załączeniu publikujemy szczegółowy wykaz schronisk, noclegowni oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych, działających na terenie województwa śląskiego.

Rejestr miejsc tymczasowego schronienia 04.08.2020-WŚl-1

Wsparcie i pomoc można uzyskać :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Miedźnej z siedzibą w Woli

ul. Poprzeczna 1

43-225 Wola 

Poniedziałek: 730 – 1700
Wtorek-Czwartek: 730 – 1530
Piątek: 730 – 1400
Telefon:
(32) 211-82-51
Adres e-mail:
gops@gops.miedzna.pl

Domy pomocy społecznej w woj. śląskim luty 2020