Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia ” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

Miedźna dla Niepodległej. Bieg z okazji Święta Niepodległości.

Bądźmy tego dnia aktywnie RAZEM! Zapraszamy całe środowisko biegaczy i nordic walking, mieszkańców naszej gminy i ościennych miast i gmin! Uczcijmy Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada najlepiej jak potrafimy! Link [...]

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Sołtysi i Koła Gospodyń Wiejskich nominowani w akcji Mistrzowie Agro.

Dzisiaj do Urzędu Gminy Miedźna wpłynęła informacja od redaktora naczelnego ” Dziennika Zachodniego” Marka Twaroga, że przedstawiciele Gminy Miedźna zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń [...]

XXV Uroczysta Sesja Rady Gminy za nami.

Wczoraj 29.09.2020 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Woli odbyła się XXV Uroczysta Sesja Rady Gmina Miedźna, podczas której wręczono zaszczytny tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Miedźna” Księdzu Leonowi [...]

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu.

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory [...]

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gilowicach w wymiarze ½ etatu

Wójt Gminy Miedźna ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gilowicach w wymiarze ½ etatu. Wymagania niezbędne wykształcenie – min [...]