Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kryteria i terminy rekrutacji.

Rok szkolny 2024/2025 Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia: Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do [...]

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA DLA RODZICÓW Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły [...]

Bo dobro powraca…

Sztab #5279 Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej przekazał na rzecz Fundacji WOŚP kwotę 35.956,27 zł Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Miedźna za okazane dobro, pomoc i wsparcie, dziękujemy za każdy miły gest skierowany w [...]

Miłość do Czytania to Prezent na całe życie – Przygoda z Małą Książką – Wielkim Człowiekiem w Gminie Miedźna

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej wspólnie z przedszkolami aktywnie uczestniczy w inicjacji czytelniczej dzieci, propagując miłość do książek już od najmłodszych lat. Akcja „Mała Książka – Wielki [...]

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

Uprzejmie informujemy, iż producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot [...]

Zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom 2. Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 [...]

Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024-2030

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Miedźna, Przekazuję na Państwa ręce „Strategię Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024-2030”. Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024-2030 jest ważnym dokumentem samorządu [...]