Aktualności

Wygaśnięcie mandatu radnego Łukasza Banasia

Dnia 25 kwietnia 2023 r. do Rady Gminy Miedźna wpłynął prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/GI 635/22) w sprawie skargi Łukasza Banasia na uchwałę Nr XLVIII/348/2022 Rady Gminy [...]

Kwalifikacja wojskowa w naszej gminie

Do kwalifikacji wojskowej przystąpią osoby urodzone w 2004 roku. Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 2 czerwca 2023r.  i potrwa do 6 czerwca 2023r. Powiatowa Komisja Lekarska przyjmować będzie osoby podlegające kwalifikacji [...]

Ostrzeżenie o przymrozkach

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych. Obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach. Stopień zagrożenia: 1. Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu):  [...]

Prace przy ulicy Miodowej we Frydku w toku

Nadal, nieprzerwanie i bardzo sprawnie przebiegają prace związane z przebudową ul. Miodowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowania z ul. Leśną. Zrealizowano już 90% robót związany [...]

Wizyta TVP 3 w naszej gminie

Dzisiaj tj 25.04.2023r.  naszą gminę odwiedziła TVP 3 Katowice. Nagrywano materiał do programu „Agrorozmowa”. Reporterzy TVP 3 Katowice są blisko rolników małych miejscowości, gdzie dzieją się wielkie rzeczy. W [...]

Maluch w bibliotece

MALUCH W BIBLIOTECE – ZAPROSZENIE GBP NA MAJOWE ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE Już 9 maja o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie maluszków w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami. Obowiązują zapisy w GBP w Miedźnej z siedzibą w Grzawie [...]

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, st. 1. Data wystąpienia: 25 kwietnia Przewidywany czas trwania ryzyka: od 25.04. do 31.12.2023 r. Przyczyny: [...]