Aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje: PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar: Województwo śląskie [...]

Wyniki badań ankietowych – komunikacja

Szanowni Państwo! Pozycją wyjściową dla organizowania publicznego transportu zbiorowego jest badanie i analiza potrzeb przewozowych. Na tym polega gospodarność i odpowiedzialność za publiczne pieniądze. Badanie pociągające [...]

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 34 – silny wiatr/1

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o silnym wietrze (ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze): Zjawisko/Stopień zagrożenia: [...]

Zaproszenie na szkolenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne”. 13.02.2024r. „Dworek pod Jemiołą” w Ćwiklicach. Kontakt [...]

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, st. 2. Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 70 [...]

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kryteria i terminy rekrutacji.

Rok szkolny 2024/2025 Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia: Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do [...]

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA DLA RODZICÓW Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły [...]