Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

Nazwa inwestycji: Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura turystyczna.

Zakres zadania obejmuje:

Przewidywany okres realizacji inwestycji:  do 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) : 5.000.000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.500.000,00 zł

 

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w gminie Miedźna

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa.

Zakres zadania obejmuje:

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.000.000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) : 1.900.000,00 zł