Aktualności

Gdzie po informacje w sprawie zatrudniania uchodźców?

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie uruchomił infolinię w zakresie zgłaszania ofert pracy przez pracodawców oraz informacji o zatrudnianiu uchodźców. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie działa Referat ds. obsługi [...]

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce i przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Instytucje i punkty udzielające [...]

Uroczyste przekazanie ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej przez Państwową Straż Pożarną w Pszczynie.

01.03.2022 r. to wielki dzień dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej. Tego dnia odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej przez [...]

KOMUNIKAT GOPS.

Szanowni Mieszkańcy, robicie już tak wiele, za co bardzo dziękujemy. Zaczynają się bardzo konkretne potrzeby tutaj u nas, po przybyciu do naszej Gminy osób szukających schronienia przed wojną. Dlatego będziemy wdzięczni za [...]

Emerytury i renty z KRUS od 1 marca 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.

  Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Pomagamy! – zrzutka.pl dla miasta partnerskiego Zbaraż.

Celem zbiórki  jest pilna pomoc i wsparcie dla Ukrainy – miasta partnerskiego Zbaraż w obwodzie Tarnopolskim objętego wojną. Gmina od 01.07.2007 roku na mocy uchwały Rady Gminy Miedźna i podpisanego porozumienia o [...]