Oferta inwestycyjna

Gmina Miedźna posiada w ofercie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Są to działki niezabudowane, atrakcyjne pod względem lokalizacyjnym, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo – usługową oraz pod zabudowę usługowo – produkcyjną.

Wszystkie nieruchomości znajdujące się w ofercie są przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

1.

Lokalizacja: Wola ul. Pszczyńska i Międzyrzecka

Powierzchnia: 0,3588 ha

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana położona w centrum sołectwa Wola, włączona Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 5 czerwca 2012r. (Dz.U.2012poz. 667), do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tyska.

Oferowana do sprzedaży działka oznaczona numerem 1893/31 o powierzchni 0,3588 ha. Od strony ul. Międzyrzeckiej wykonana jest droga dojazdowa do nieruchomości. Działa posiada uzbrojenie w przyłącza prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. W sąsiedztwie znajduje się dyskont Biedronka, stacja transportowo – warsztatowa STW oraz MTM CEE S.p. z o.o. – spółka świadcząca usługi odtłuszczania, mycia i gratowania przemysłowego w outsourcingu.

Przedmiotowa działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna jako teren przeznaczony pod zabudowę usługowo – produkcyjną.

Działka jest przeznaczona do sprzedaży za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tyska.

Lokalizacja poniżej:

2.

Lokalizacja: Góra ul. Pszczyńska

Powierzchnia: 0,0821 ha

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej obejmuje obszar o szerokości 26m i długości 31m. Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia w zakresie kanalizacji (zachodnia część działki), wodociągowej i gazowej (wzdłuż granicy działki ), oraz energii elektrycznej (po przeciwnej stronie ul. Pszczyńskiej lub w sąsiedztwie ul. Długiej).

Działka posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego”.

Lokalizacja poniżej:

 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 32/211-61-96 w. 20, 22.