Oferta inwestycyjna

Gmina Miedźna posiada w ofercie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Są to działki niezabudowane, atrakcyjne pod względem lokalizacyjnym, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo – usługową oraz pod zabudowę usługowo – produkcyjną.

Wszystkie nieruchomości znajdujące się w ofercie są przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

1.

Lokalizacja: Góra ul. Pszczyńska

Powierzchnia: 0,0821 ha

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej obejmuje obszar o szerokości 26m i długości 31m. Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia w zakresie kanalizacji (zachodnia część działki), wodociągowej i gazowej (wzdłuż granicy działki ), oraz energii elektrycznej (po przeciwnej stronie ul. Pszczyńskiej lub w sąsiedztwie ul. Długiej).

Działka posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego”.

Lokalizacja poniżej:

 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 32/211-61-96 w. 20, 22.