Aktualności

Ważna informacja dotycząca zgłaszania usterki oświetlenia na terenie Gminy Miedźna.

Dziękujemy Państwu za informowanie pracowników Urzędu Gminy o usterkach oświetlenia w naszej gminie. Jest to nam bardzo pomocne. Mamy jednak do Państwa prośbę, aby zgłaszając usterkę oświetlenia sczytać numer lampy. [...]

Życzenia dla Seniorów z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest w Polsce 14 listopada. W tym Dniu organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz instytucje aktywizujące osoby starsze wspólne obchodzą to piękne święto seniorów. Celem tego [...]

” Miodna łąka” – nowa pracownia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej przystąpił do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod hasłem „Zielona Pracownia 2021_Projekt” i został laureatem tego konkursu Kwota dotacji wyniosła 40 000, [...]

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego Wójta Gminy Miedźna.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/123/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, Wójt Gminy [...]

Rolniku, od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS.

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z [...]

Oferta na realizację zadania publicznego.

W dniu 09.11.2021 roku do Urzędu Gminy Miedźna wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Miedźniański Uniwersytet Trzeciego Wieku ul.Pszczyńska 82 43-225 Wola Zgodnie z art. 19a ustawy z [...]

Miedźna dla Niepodległej – czasowe zamknięcie dróg.

Uwaga! Informacja o czasowym zamknięciu dróg dnia  11.11 w godzinach od 10:00 do 13:30 w Woli i Gilowicach ! Czasowo zamknięte zostaną ulice: Górnicza ( obok bloku 2 oraz 6), Szkolna, Wałowa, Powstańców, Starorzeczna, [...]