Aktualności

Ostrzeżenie o opadach marznących i silnym wietrze

Obowiązują ostrzeżenia o opadach marznących oraz silnym wietrze. Stopień zagrożeń: 1. Wydano również ostrzeżenie hydrologiczne. Zjawisko | Stopień zagrożenia: opady marznące | st. 1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na [...]

Planowane remonty i budowa dróg powiatowych

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka spotkał się z Członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Grzegorzem Nogły w sprawie remontu i budowy dróg powiatowych w Gminie Miedźna. Planowane są: Góra ul. Długa – przebudowa drogi [...]

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom [...]

LXXI sesja Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LXXI sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 28 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131. Tematem obrad [...]

Ostrzeżenie o oblodzeniu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych. Obowiązuje ostrzeżenie o oblodzeniu. Stopień zagrożenia: 1. Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) [...]