Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami

Gmina Miedźna realizuje przedsięwzięcie grantowe „Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami” finansowane w ramach projektu ”Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w

ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług świadczonych przez Gminę Miedźna dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz narządów ruchu.

Wartość grantu: 77 500,00 PLN

W ramach przedsięwzięcia grantowego:

– zostanie zamontowana platforma schodowa dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,

– zostanie dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenie biurowe do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,

– zakupione zostaną 4 plany tyflograficzne, 2 tablice informacyjne, system nawigacyjno-informacyjny,  aktywator gongu alarmowego do toalety, system wezwania asysty oraz przenośna pętla indukcyjna,

– wykonana zostanie usługa doradcza w zakresie dostępności architektonicznej oraz w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej.