Zadanie pn. „Przebudowa ul. Stawowej w Woli”

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miedźna uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 069 130,00 zł na inwestycję, której przedmiotem jest przebudowa ul. Stawowej w Woli na odcinku ok. 600 mb.

W zakresie inwestycji ujęto wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie pobocza utwardzonego kostką od strony północnej, wykonanie umocnienia istniejących rowów wraz przebudową przepustów i wykonaniem pobocza z destruktu asfaltowego po stronie południowej, przebudowę zjazdów bramowych i wlotów do dróg bocznych oraz przebudowę odwodnienia ulicy poprzez zarurowanie istniejących rowów.