Kierownictwo Urzędu Gminy

WÓJT  GMINY  MIEDŹNA
mgr Jan Słoninka

ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna, pok. nr 4
tel. /32/ 211-61-96
e-mail: wojt@miedzna.pl

Wójt Gminy Miedźna przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 17.00.

 

ZASTĘPCA WÓJTA / SEKRETARZ  GMINY  MIEDŹNA
mgr Renata Łuniewska

ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna, pok. nr 5
tel. /32/ 211-61-60 wew. 18
e-mail: sekretarz@miedzna.pl

 

SKARBNIK  GMINY  MIEDŹNA
mgr Ewa Ligenza

ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna, pok. nr 8
tel. /32/ 211-61-10
e-mail: skarbnik@miedzna.pl