Inwestycje w gminie 2010-2014

Gmina Miedźna w latach 2010-2014 zrealizowała m.in. następujące inwestycje: