Informacje dotyczące transplantacji

 W związku z wniesioną w dniu 16 stycznia 2023 r. petycją w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej  wśród lokalnej społeczności (Biuletyn Informacji Publicznej  otwiera się w nowym oknie ) i uznaniem przez Wójta Gminy Miedźna tematyki dotyczącej transplantacji za istotną dla lokalnej społeczności, zamieszczamy poniżej linki do informacji  o stanie  prawny  w temacie transplantacji :

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow otwiera się w nowym oknie

http://www.poltransplant.org.pl/