Nazwa inwestycji: Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura społeczna

Zakres zadania obejmuje modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  Domu Socjalnego w miejscowości Góra

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.040.800,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) : 1.999.984,00 zł