Aktualności

KONKURS KORON DOŻYNKOWYCH ROZSTRZYGNIĘTY.

Wyniki II Gminnego Konkursu  „Wieńców Dożynkowych Żniwne 2020” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Miedźna, a zorganizowanym przez GOK w Miedźnej z siedzibą w Woli i GZRKiOR w Miedźnej. Komisja Konkursowa w [...]

ZAPROSZENIE GOK – Termy Chochołowskie.

Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na wyjazd do „Chochołowskich Term” dnia 15.10.2020 r. wyjazd o godz. 7:30 parking przy Centrum Kultury w Woli. Koszt: dorośli- 90 zł, dzieci od 3-18 lat – 70 zł, [...]

Mobilny PSZOK na terenie Gminy Miedźna – październik 2020 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia ” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

Miedźna dla Niepodległej. Bieg z okazji Święta Niepodległości.

Bądźmy tego dnia aktywnie RAZEM! Zapraszamy całe środowisko biegaczy i nordic walking, mieszkańców naszej gminy i ościennych miast i gmin! Uczcijmy Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada najlepiej jak potrafimy! Link [...]

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Sołtysi i Koła Gospodyń Wiejskich nominowani w akcji Mistrzowie Agro.

Dzisiaj do Urzędu Gminy Miedźna wpłynęła informacja od redaktora naczelnego ” Dziennika Zachodniego” Marka Twaroga, że przedstawiciele Gminy Miedźna zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń [...]