Aktualności

Wymiana sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w Górze.

Od poniedziałku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął prace na sieci wodociągowej położonej w drodze – ulicy Krótkiej w Górze. Prace remontowe polegają na ułożeniu nowego rurociągu o długości 130 mb i [...]

eZaświadczenie na portalu eKRUS

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń): zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu [...]

Od 1 lipca ruszyła kampania dotycząca bezpłatnych badań profilaktycznych ” Profilaktyka 40 PLUS”.

Już od 1 lipca możesz skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS Kto może skorzystać z badań Program skierowany jest do Polaków, którzy: w roku przeprowadzenia badania ukończą lub [...]

UWAGA UPAŁY – ostrzeżenie 2-go stopnia.

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 116 z dnia 06.07.2021 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: Upał/2 Ważność: od godz. 09:00 dnia [...]

Prace modernizacyjne infrastruktury kanalizacyjno – wodociągowej w Woli – budowa parkingu.

W związku z realizacją przez gminę inwestycji pod nazwą „Budowa parkingu przy ul. Górniczej w Woli”, GZGK Sp. z o. o. przeprowadził na terenie objętym inwestycją kompleksowe prace modernizacyjne infrastruktury [...]

Nowa linia autobusowa między Katowicami a Międzyrzeczem.

Od 3 lipca funkcjonuje nowa linia autobusowa pomiędzy Katowicami, a Międzyrzeczem M 22. Niestety nie obejmuje ona naszej gminy, bo nie jesteśmy członkami Związku Metropolitalnego. Decyzją władz gminy poprzedniej kadencji nie [...]

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Szanowni Rolnicy, w związku z ogłoszonym konkursem i zamiarem złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych [...]