Aktualności

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dnia 24.02.2021r.

Dzień 24.02.2021r. – aktualizacja powiadomienia z dnia 23.02.2021r. Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość [...]

Opieka nad kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Miedźna oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Miedźna na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) [...]

PEFRON zaprasza do udziału w projekcie ,,POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”.

Informujemy o realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym [...]

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami.

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą [...]

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią.

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.   Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu [...]

Unieważniono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i budowę S1 Mysłowice – Oświęcim.

GDDKiA podjęła decyzję, chcąc zapewnić możliwość funkcjonowania kolejnych dwóch odcinków przyszłej S1, od Oświęcimia do Bielska-Białej, po ukończeniu na nich prac w 2023 r.  GDDKiA osiągnie to poprzez podzielenie [...]

POZIOM 2 – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 24.02.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.02.2021 r. Na podstawie wyników pomiarów jakości [...]