Aktualności

Grupowe Ubezpieczenie w KRUS.

Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci [...]

Plany priorytetowe Policji w Miedźnej.

Informujemy, że Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli prowadzi czynności w ramach realizowanych planów priorytetowych. W rejonie 17 czynności dotyczą poprawy bezpieczeństwa w rejonie altany [...]

W Szkole Podstawowej we Frydku działa bardzo prężnie wolontariat.

Szkolny Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy on  postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość [...]

Będzie połączanie z linią M22.

Od dłuższego czasu Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka prowadził rozmowy z Wójtem Gminy Bojszowy dotyczące transportu organizowanego przez GZM w zakresie skomunikowania linii 56 z linią M22 (linia ekspresowa Bojszowy – [...]

XLIII sesja Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLIII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 22 lutego 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku  administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. [...]

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Ogłaszamy XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zapraszając rolników do wzięcia w nim udziału Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, [...]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem.

Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług [...]