Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn: „Ochrona i rozwój lokalnego pszczelarstwa ogniwem bioróżnorodności regionu”

Wójt Gminy Miedźna informuje, że w dniu 06.03.2023 r. wpłynęła oferta złożona przez Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach zrzeszone w Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach ul. Warszawska 5/209, 40-006 Katowice na wsparcie [...]

Życzenia z okazji Dnia Mężczyzny

Z okazji Dnia Mężczyzny   składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wszystkim Mężczyznom zdrowia i realizacji wszystkich planów.  Abyście nawet pomimo upływu lat nigdy nie wyrastali z własnych marzeń i z tą samą [...]

Wystartował projekt „Miedźna pamięta”

Przez najbliższe miesiące Pani Stanisława Nycz oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej przybliżą nam dawne dzieje szkolnictwa w Miedźnej oraz działania lokalnych bohaterów Powstań Śląskich. Lokalny [...]

KOMUNIKAT GZGK Sp. z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zawiadamia, że w dniu 09.03.2023 r. od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowości Gilowice ul. Korfantego, Wiejska, Kaczeńców, Leśna nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z [...]

Awaryjne roboty drogowe na ul. Korfantego w Gilowicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie powiadamia, że nastąpiła konieczność wykonania awaryjnych robót drogowych polegających na remoncie poboczy w ciągu drogi powiatowej 4136S, tj, ulica Korfantego w Gilowicach – odcinek o [...]

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

  Drogie Panie w tym szczególnym dniu  „Dniu Kobiet” składamy Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego Święta. Wasz uśmiech, troskliwość, delikatność i jednocześnie siła z jaką pokonujecie wyzwania [...]

Kondolencje

Pani Grażynie Wojtali składamy wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy z powodu śmierci TEŚCIA. Nasze szczere kondolencje.