Aktualności

18.11.2021 ograniczenia w dostawie ciepła do mieszkańców Woli.

Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach informuje, że dnia 18.11.2021 w godzinach od 9:00 do 12:00 będą ograniczenia dostawy ciepła do odbiorców na terenie Woli. Ograniczenie dostaw ciepła spowodowane jest pilną potrzebą [...]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (lokal użytkowy o łącznej powierzchni 59,00 m2), w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Miedźna przeznacza do oddania w najem – na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienioną nieruchomość: [...]

Ważna informacja dotycząca zgłaszania usterki oświetlenia na terenie Gminy Miedźna.

Dziękujemy Państwu za informowanie pracowników Urzędu Gminy o usterkach oświetlenia w naszej gminie. Jest to nam bardzo pomocne. Mamy jednak do Państwa prośbę, aby zgłaszając usterkę oświetlenia sczytać numer lampy. [...]

Życzenia dla Seniorów z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest w Polsce 14 listopada. W tym Dniu organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz instytucje aktywizujące osoby starsze wspólne obchodzą to piękne święto seniorów. Celem tego [...]

” Miodna łąka” – nowa pracownia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej przystąpił do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod hasłem „Zielona Pracownia 2021_Projekt” i został laureatem tego konkursu Kwota dotacji wyniosła 40 000, [...]

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego Wójta Gminy Miedźna.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/123/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, Wójt Gminy [...]

Rolniku, od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS.

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z [...]