Aktualności

Światowy Dzień Krwiodawcy

„Światowy Dzień Krwiodawcy” przypadający 14 czerwca jest okazją do tego, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia Honorowym Dawcom Krwi, a także wszystkim osobom wspierającym Honorowe Krwiodawstwo. Z okazji [...]

XLVII sesja Rady Gminy Miedźna

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLVII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 21 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131. Tematem obrad [...]

Wakacje w GBP

Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na wspólne spędzanie wakacji Zapraszają dzieci na zajęcia podczas letniego wypoczynku: 11 lipca – Zabawy z różnych stron świata, 13 lipca – W głębi oceanu, 15 lipca [...]

Piękny Jubileusz XXX-lecia Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”.

Piękny Festiwal Folklorystyczny połączony z XXX–leciem Zespołu Śpiewaczego Górzanie organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury odbył się w minioną sobotę 11 czerwca 2022r. w Górze. Cała okolica była przepełniona [...]

Strażacy rodzinom

Ochotnicze Straże Pożarne w Gilowicach, Górze, Miedźnej i Woli serdecznie zapraszają na Piknik Strażacki-„Strażacy rodzinom” pod Patronatem Wójta Gminy Miedźna dnia 18 czerwca 2022 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 [...]

KRUS informuje – nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, o zmienionych kwotach miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.   Od 1 czerwca 2022 r. kwoty przychodu powodujące [...]

Dyrektorka szkoły z ogromną pasją

Pani Agnieszka Wojtala-dyrektorka Szkoły Podstawowej w Górze w wolnym czasie oddaje się pasji jeżdżenia na rowerze. Pasja ta już przeradza się w zawodowstwo i to najwyższej klasy Ostatnio uczestniczyła w Sudovia [...]