Aktualności

Informacja o dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, [...]

Nagrody Starosty dla ludzi kultury. Można składać wnioski.

Do 31 stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.   Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub podmioty, [...]

Dodatek osłonowy.

Drodzy Mieszkańcy, W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o dodatku osłonowym informujemy, iż na terenie Gminy Miedźna obsługą powyższych dodatków będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...]

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Miedźna.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.   Nazwa inwestycji: Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu Obszar inwestycyjny: Infrastruktura turystyczna. Zakres zadania obejmuje: [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”-nabór wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez [...]

Od 03.01.2022 obowiązuje nowy wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Od dnia 03.01.2022 r. jedynym obowiązującym drukiem do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy jest formularz podany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 [...]

GZGK nieczynny 07.01.2022

INFORMACJA GZGK, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że dnia 07.01.2022 roku będzie nieczynny.