Aktualności

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej.

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, [...]

Dotacja dla Stowarzyszeń na realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miedźna.

Wójt Gminy Miedźna serdecznie zaprasza Organizacje pozarządowe, zainteresowane realizacją zadań z zakresu polityki senioralnej na terenie Gminy Miedźna do składania ofert w trybie tzw. „małego grantu”, określonym w art. [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne.

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96 z dnia 18.06.2020 r. dotyczące wystąpienia zjawiska – burze z gradem 2 -go stopnia: od [...]

#GaszynChallenge GMINY MIEDŹNA!

? Wyzwanie w Gminie Miedźna zostało  przyjęte ? Bo warto pomagać! Dziękujemy za nominację Starostwu Powiatowemu w Pszczynie. ? Do podjęcia wyzwania nominowano: ✅Panią Wójt Gminy Goczałkowice Zdrój i Radę Gminy [...]

Szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce będą zamknięte do końca roku szkolnego.

Mając na względzie nadal trudną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pszczyńskiego  zgodnie z rekomendacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kierującego PSSE w Tychach lek. med. Grzegorza Gołdyni [...]

Informacja Wójta Gminy Miedźna z dnia 16 czerwca 2020r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.684 i 1504 oraz z 2020r poz.568) Wójt Gminy Miedźna powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie [...]

Zaproszenie na obrady XXII sesji Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 23 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna. Obrady będą [...]