Aktualności

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich – Festiwalu „Polska Od Kuchni”.   Festiwal Kół [...]

Koncepcja zagospodarowania boiska w Gilowicach.

Wszyscy doskonale wiemy, gdzie znajduje się boisko w Gilowicach. Już w listopadzie 2021 roku w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze spotkanie koncepcyjne. Analizowano szczegółowo koncepcję zagospodarowania tego terenu. Uchylamy [...]

Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna na rok 2022”

Na podstawie § 7 ust. 1 Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia [...]

Bo życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Województwo śląskie po raz kolejny najbezpieczniejszym obszarem rolniczym w Polsce!

Rok 2021 był dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rokiem wyjątkowym, ponieważ Kasa obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia i pracy na rzecz rolników. W tym trudnym czasie, który przypadł w okresie pandemii, Oddział [...]

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów  w około 200 miejscach. Nowopowstałe gniazda wynoszone są powyżej [...]

Ogłoszenie otwarty konkurs ofert.

Wójt Gminy Miedźna na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert „Opieka [...]

Powstanie skatepark.

Dobra wiadomość dla miłośników deskorolek, rowerów, rolek i hulajnóg. W naszej gminie powstanie skatepark. Inwestycja realizowana będzie na wyraźną prośbę naszych młodych mieszkańców gminy, którzy 11 lipca 2020 roku [...]