Aktualności

Kolejna inwestycja GZGK Sp. z o. o.

Trwa kolejna inwestycja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     W lipcu 2021r. rozpoczął się pierwszy etap inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Cmentarnej w Górze. [...]

Farmaceuci dla Ukrainy

W związku z trwającą rosyjską agresją zbrojną w Ukrainie, Naczelna Izba Aptekarska aktywnie włączyła się w działania związane z niesieniem pomocy humanitarnej naszym wschodnim sąsiadom. Obecnie prowadzone są prace [...]

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z [...]

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy. 

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą [...]

Gdzie po informacje w sprawie zatrudniania uchodźców?

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie uruchomił infolinię w zakresie zgłaszania ofert pracy przez pracodawców oraz informacji o zatrudnianiu uchodźców. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie działa Referat ds. obsługi [...]

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce i przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Instytucje i punkty udzielające [...]

Uroczyste przekazanie ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej przez Państwową Straż Pożarną w Pszczynie.

01.03.2022 r. to wielki dzień dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej. Tego dnia odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej przez [...]