Aktualności

Ankieta – Program Ochrony Powietrza.

Szanowni Państwo,   W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego nowego „Programu Ochrony Powietrza” zaistniała konieczność sporządzenia sprawozdania z realizacji działań naprawczych ujętych w [...]

XXV Uroczysta Sesja Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXV Uroczystej Sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się dnia 29.09.2020 roku o godzinie 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Woli ul. Pszczyńska 110,  Wola. [...]

Sukces zawodniczek Klubu GKS ” Piast” Wola.

W dniach 16-18.09.2020 w miejscowości Chełm, odbyła się „XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży” kadetek w zapasach kobiet.  Są to „Mistrzostwa Polski” juniorek młodszych. Klub GKS ” Piast” [...]

Remont dachów placówek oświatowych na terenie Gminy Miedźna.

W dniu dzisiejszym zawarte zostały umowy z Firmą Wielobranżową „Gwizdoń” Robert Gwizdoń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachów placówek oświatowych na terenie Gminy Miedźna”. W [...]

Stanowisko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczące stanu wody w gminie.

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na portalach społecznościowych, GZGK Sp. z o. o. informuje, że od 1 lutego 2019 r. tj. od momentu powołania nowego Zarządu Spółki prowadzone są nieustanne prace na [...]

Zbliża się termin wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym. Niedokonanie opłaty przez przedsiębiorców [...]

Zaproszenie Wójta Gminy Miedźna – otwarte konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Zapraszam wszystkim mieszkańców Gminy Miedźna w dniu 7 października 2020r. na otwarte konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Debata odbędzie się o [...]