Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem-na czas oznaczony pięciu lat-z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych  [...]

„Bijemy rekord na basenie w Woli”.

9 EDYCJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO „Bijemy rekord na basenie w Woli” Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału. Czas trwania współzawodnictwa: 01.12.2020 r. – 31.03.2021 r. Regulamin :  REGULAMIN Bijemy [...]

STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!

W  roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli brał udział w  Ogólnopolskim Konkursie Profilaktycznym pod hasłem: „Stop uzależnieniom!  Uczeń wolny od uzależnień!”  i jako jedyna szkoła w [...]

Konsultacje społeczne GZM.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjął uchwałę dotyczącą akceptacji oraz przekazania do konsultacji społecznych projektu „Planu Zrównoważonego [...]

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.  Prognozowana jakość powietrza na dzień 25.11.2020 r. Szersze informacje znajdują się pod linkiem : śląskie ryzyko [...]

Masz koronawirusa ? Sprawdź, jak powinieneś się zachować!

Pozytywny wynik testu oznacza początek bezwzględnej izolacji osoby zakażonej i wszystkich domowników. Wymaga też stałej kontroli stanu zdrowia – mierzenia temperatury i obserwowania objawów grypopodobnych. Od momentu [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźna – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców [...]