Aktualności

KONDOLENCJE

Dotarła do nas smutna wiadomość. Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Doroty Matyszkiewicz p.o. Przewodniczącej KGW w Grzawie. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia i słowa wsparcia w [...]

Modernizacja Centrum Kultury w Woli

Rozpoczynamy modernizację Centrum Kultury w Woli.  01 września 2022r. podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu” z firmą INTER-NOVA Sp. z o.o. [...]

JUBILACI NASZEJ GMINY

W tym roku w naszej gminie obchodziły swój niezwykły jubileusz pary małżeńskie: 50 lat-Złote Gody: 17 par małżeńskich, 60 lat-Diamentowe Gody: 8 par małżeńskich. Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka, Przewodniczący Rady [...]

„Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”

Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN).  Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i [...]

RADA POLSKIEJ IZBY EKOLOGII OGŁOSIŁA 21. EDYCJĘ KONKURSU „EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII”

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany [...]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług [...]

Spotkania sołeckie w naszej gminie

Wójt Gminy Miedźna, Sołtysi i Rady Sołeckie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na „Spotkania Sołeckie” w poszczególnych sołectwach: Zebranie Sołectwa-Frydek 07.09.2022 r. godz. 17:00 Dom Socjalny Frydek, [...]