Aktualności

Dotacja dla szkół podstawowych z gminy Miedźna na wyposażenie pracowni przyrodniczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało gminie Miedźna środki z rezerwy części oświatowej subwencji. Kwota 74 183,00 zł  przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne [...]

Dotacja dla szkół z rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”

Cztery szkoły z terenu naszej gminy: Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku oraz Zespół [...]

Nowy projekt w szkołach w gminie Miedźna – „Przygoda z nauką”

Miło nam poinformować, że gmina Miedźna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Przygoda z nauką” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 11.1.1. „Wzrost [...]

Terminy zebrań wiejskich

W miesiącu wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Miedźna odbędą się zebrania wiejskie. Tematem zebrań będzie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego. 11 wrzesień [...]

Kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miedźna

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez gminę Miedźna pn.: ”Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” na kwotę 509 960,00 zł został wybrany do [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy /CBPM w Krakowie/ wydał ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego 4 września 2018r.  burz z lokalnymi opadami gradu. [...]

Zakończono remont ul. Górniczej w Woli pomiędzy blokami

Zakończono przebudowę drogi gminnej, przy ul. Górniczej w Woli pomiędzy blokami 6,8,9,11 oraz przy Centrum Kultury w Woli Zakres inwestycji  obejmował między innymi: wymianę nawierzchni drogi zabudowę dodatkowej studzienki [...]