Aktualności

Nagrody i podziękowanie w dziedzinie sportu

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu i stosownie do uchwały Nr X/76/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 16.08.2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie [...]

INFORMACJA W SPRAWIE MOSTU BRONISŁAW W WOLI

Szanowni Mieszkańcy, Wójt gminy Miedźna informuje, że w związku z zamknięciem mostu Bronisław w Woli została zawarta umowa na opracowanie oceny stanu technicznego mostu wraz z określeniem zakresu robót koniecznych do [...]

Stypendia Wójta dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów – 2019 r.

Do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów. Stypendium Wójta może otrzymać uczeń lub student, który mieszka w Gminie Miedźna i nie [...]

I Konferencja Regionalna pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu i Osoby zasłużone dla Grzawy”

I Konferencja Regionalna pt. Dziedzictwo kulturowe regionu ze szczególnym uwzględnieniem  LUDZI TEJ ZIEMI Grzawa, 3 czerwca 2019 – godzina 9.30,  Dom Socjalny Sołtys i Rada Sołecka w Grzawie, GOK oraz Danuta Kocurek [...]

PIERWSZY HYDRANT PAWEŁEK W GMINIE MIEDŹNA

Na placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima na ul. Brzozowej 5 w Woli stanął niekonwencjonalny hydrant. Pawełek, bo taką nazwę nosi żeliwny hydrant, jest dobrze ubrany i zawsze [...]

Projekt „Przygoda z nauką” – zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia integracji sensorycznej w szkołach w Woli

W ramach projektu „Przygoda z nauką” zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt do zajęć integracji sensorycznej w kwocie łącznie ponad 12 tys. zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Woli oraz Szkoły [...]

29 maja Dzień Działacza Kultury