Aktualności

Bajtle na plac!

Bezpłatne konsultacje doradców podatkowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Konkursy Wielkanocne

FITNESS dla kobiet

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż w tut. Centrum przyjmowane są wnioski [...]

Dofinansowanie żłobkowe

Informujemy, iż w dniu 12 luty 2019r. Rada Gminy Miedźna podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. W Gminnym Ośrodku Pomocy [...]

Obrady VI Sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady VI sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna. Tematem obrad sesji będzie: [...]