Aktualności

Stanowisko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczące stanu wody w gminie.

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na portalach społecznościowych, GZGK Sp. z o. o. informuje, że od 1 lutego 2019 r. tj. od momentu powołania nowego Zarządu Spółki prowadzone są nieustanne prace na [...]

Zbliża się termin wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym. Niedokonanie opłaty przez przedsiębiorców [...]

Zaproszenie Wójta Gminy Miedźna – otwarte konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Zapraszam wszystkim mieszkańców Gminy Miedźna w dniu 7 października 2020r. na otwarte konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Debata odbędzie się o [...]

Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., prowadząca dzi­ałal­ność medy­czną w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie real­izuje pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany [...]

Konkurs ARiMR.

ARiMR zachęca do udziału w konkursie.     Poniżej linki do regulaminu oraz załączników: [...]

Akcja informacyjna ZTM.

Szanowni Państwo, w trosce o pasażerów komunikacji miejskiej i tym samym mieszkańców gmin Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował animację przypominającą m.in. zasady zachowania w autobusach, tramwajach i [...]

Znamy laureatów tegorocznych ” Miedźniańskich Uli”.

Przyznano doroczną nagrodę ” Miedźniański Ul” zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/319/2014 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Miedźna za działalność kulturalną, [...]