Aktualności

Czas rozliczeń podatkowych – komunikat Naczelnika US w Pszczynie.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE AKCJA PIT ZA 2020 ROK     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że od 15 lutego 2021 r. rozpoczął  się okres rozliczeń PIT za 2020 rok. Krajowa [...]

Przedłużono zasady bezpieczeństwa do 14 marca i wprowadzamy nowe w woj. warmińsko-mazurskim.

Liczba i dynamika zakażeń rośnie . Dane na temat liczby zakażeń wskazują znaczący dzienny przyrost zachorowań. Raport należy również zestawić z wynikami z poprzedniego tygodnia. Dziś odnotowano ponad 12 tys. nowych [...]

POZIOM 2 – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 25.02.2021 r.

Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 25.02.2021 r. Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do 24.00 dnia 25.02.2021 r. [...]

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dnia 24.02.2021r.

Dzień 24.02.2021r. – aktualizacja powiadomienia z dnia 23.02.2021r. Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość [...]

Opieka nad kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Miedźna oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Miedźna na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) [...]

PEFRON zaprasza do udziału w projekcie ,,POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”.

Informujemy o realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym [...]

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami.

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą [...]