Dzisiaj jest: Środa, 23-10-2019 Imieniny: Marleny, Seweryna, Igi

Postanowienie Nr 262/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Marek Brol , 26 września 2019

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I postanawia, co następuje:
§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 20 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.
§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I
Ryszard Brygier

Postanowienie nr 262/2019 wraz z załącznikiem nr 1 

Pierwsze posiedzenie Komisji, połączone ze szkoleniem odbędzie się 30 września 2019 r. ( poniedziałek ) o godz. 17:30
w Urząd Gminy Miedźna ul.Wiejska 131  (sala konferencyjna – parter).

Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miedźna