W roku jubileuszowym dla Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach, upamiętniającym 20 rocznicę powstania szkoły, odbył się tegoroczny Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W dniu 14 października 2014 roku w hali sportowej przy liceum spotkali się włodarze gminy w osobach: Wójta Gminy Miedźna pana Bogdana Taranowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna pana Stanisława Karbowego, Przewodniczącej Komisji Oświaty pani Danuty Przybylskiej – Miki oraz Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania pani Marianny Korkosz. z przybyłymi dyrektorami jednostek oświatowych, nauczycielami oraz pracownikami szkół i przedszkoli. Po przywitaniu zgromadzonych gości wójt złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do świetnego funkcjonowania gminnej sieci szkół i przedszkoli oraz życzył wielu sukcesów w pracy zawodowej, spełnienia obranego celu i satysfakcji z osiągnięć swoich oraz uczniów.

Podczas uroczystości dziesięcioro nauczycieli otrzymało Nagrodę Wójta Gminy Miedźna. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

 1. Isota Krause
 2. Tomasz Baranowski
 3. Jadwiga Kak
 4. Barbara Sieńczewska
 5. Ewa Skowron
 6. Katarzyna Marcińczyk-Jarek
 7. Joanna Frąc
 8. Teresa Koczor
 9. Teresa Kłeczek
 10. Jarosława Kozaryszczuk

Nagrodzone osoby, oprócz należytego wykonywania obowiązków dydaktyczno-wychowawczych oraz kierowania placówkami oświatowymi, podejmują dodatkowe działania, które przyczyniają się do promocji nie tylko szkoły, ale i całej gminy. Ponadto każdy dyrektor wręczył wyróżniającym się nauczycielom przyznane przez siebie nagrody.

W sobotnie przedpołudnie na kręgielni na krytej pływalni w  Woli odbyły się indywidualne zawody w kręglach. W turnieju wzięło udział  13-tu graczy (5 kobiet i 8 mężczyzn). Byli to przede wszystkim uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych reprezentujący wszystkie sołectwa gminy Miedźna. Zawody rozpoczęły się od półgodzinnej rozgrzewki, następnie rozlosowano kolejność rzutów oraz tory dla graczy. Rozegrano dwie serie rzutów, wyłaniając najlepszą zawodniczkę i zawodnika turnieju.

Klasyfikacja końcowa najlepszych graczy:

Kobiety

 • I miejsce – Weronika Wrona z Frydku (146 pkt.)
 • II miejsce – Kornelia Ptak z Gilowic (136 pkt.)
 • III miejsce – Roksana Smolec z Woli (135 pkt.)

Mężczyźni

 • I miejsce – Mariusz Kulig z Woli (255 pkt.)
 • II miejsce – Łukasz Nowak z Woli (239 pkt.)
 • III miejsce – Mateusz Moczulski z Woli (200 pkt.)

Organizator turnieju GOSiR zaprasza wszystkich chętnych do Drużynowej Ligi w Kręgach, której rozpoczęcie planowane jest w drugiej połowie grudnia br. 

Szczegółowy regulamin dosępny będzie w komunikacie organizacyjnym na stronie internetowej www.basen.miedzna.pl w pierwszych dniach grudnia br

 

15 października br. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Miedźnej po raz pierwszy odbył się "Maraton głośnego czytania". Uczniowie klasy szóstej prezentowali utwory: Kornela Makuszyńskiego,  Juliana Tuwima, Heleny Willis  i Grzegorza Kasdepke. Hasłem tej imprezy było: " Jaka przygoda, taki bohater".

W czasie maratonu  uczniowie  pękali ze śmiechu, kiedy poznawali przygody Kacpra z Kacperiady. Nieobce były im  kłopoty Szatana z siódmej klasy.  Chwilę  grozy przeżyli razem z Lassem i Mają w serii detektywistycznej.  Na koniec dotarli  do Tuwimowa! Jakże byli  szczęśliwi słuchając Ptasiego radia  czy Lokomotywy. Dzięki pani Stanisławie Nycz i uczniom z klasy szóstej  dzieci ze szkoły odbyły  wspaniałą  podróż do Krainy Wyobraźni.

Maraton czytania w Zespole Szkół w Miedźnej jest częścią wielkiego maratonu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedźnej! Na koniec  wszyscy uczestnicy złożyli podpis na dyplomie uczestnika.

ZS Miedźna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Szczegółowe informacje <<--- przejdź

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców,  Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że prace prowadzone na drodze powiatowej - ulicy Bieruńskiej we Frydku oraz ulicy Wiejskiej w Miedźnej polegające na zastępczym usuwaniu uszkodzeń objętych gwarancją, prowadzone są przez firmę KRYMEX Łuczak Krystian z Bytomia, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego przez zarządcę drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Za stan dróg powiatowych na terenie gminy Miedźna oraz organizację przeprowadzanych na tych drogach prac remontowych odpowiada jego właściciel tj. powiat pszczyński.

 
Gminna Komisja Wyborcza w Miedźnej informuje, że losowanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Miedźna oraz losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131 w dniu  22 października 2014r. o godz. 14.00.

                                                   Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnej

                                                                                Iwona Maśka 

17 października br. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli odbyło się Święto Patrona Szkoły - św. Jana Pawła II. Był to zarazem dzień ślubowania klas pierwszych i pasowania ich na uczniów szkoły.                

Uroczystość rozpoczęła się od udziału całej społeczności szkolnej we mszy świętej, w kościele Matki Bożej Piekarskiej, w czasie której miejsce miała peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II - relikwii będących własnością Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Po zakończonej mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkoły, gdzie wzięli udział we wspaniałej akademii poświęconej Patronowi - Janowi Pawłowi II oraz Pierwszakom.

Po występach dyrektor szkoły uroczyście pasował uczniów i wręczył pamiątki.

Zakończenie uroczystości uświetnił występ zespołu "Kolorowa Tęcza".

Wszystkim gościom, rodzicom i uczniom dziękujemy!

 

SP 2 Wola

 

Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski uprzejmie informuje mieszkańców, że w dniach:

 • 20.10.2014r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 13:00
 • 22.10.2014r. (środa) w godzinach od 13:00- 16:00
 • 25.10.2014r. (sobota) w godzinach od 8:00 – 13:00

przeprowadzona zostanie nieodpłatna zbiórka zużytych opon z samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i traktorów o maksymalnej średnicy 125 cm i szerokości 45 cm

Zbiórka nie obejmuje opon z ładowarek budowlanych (typu fadroma) oraz opon przemysłowych.

Opony należy dostarczyć w wyznaczonych dniach do  Spółdzielni Kółek Rolniczych w Miedźnej przy ul. Spółdzielczej 2 (PSZOK)

W związku z informacją telefoniczną uzyskaną w dniu 16.10.2014r. o godz. 1430 od przedsiębiorstwa TRANS-VOBIS Sp. z o.o. świadczącego usługi obejmujące prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy Miedźna z jednoczesnym zapewnieniem połączeń pomiędzy gminami: Bojszowy, Bieruń, Tychy, Brzeszcze, Oświęcim z przyczyn niezależnych od gminy Miedźna zostały zawieszone kursy autobusowe linii 551 realizowane przez ww. przewoźnika.

W wyniku przeprowadzonych działań i ustaleń Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego z Wójtem Gminy Bojszowy oraz Burmistrzem Miasta Bieruń od dnia 17.10.2014r. na terenie gminy Miedźna zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza za linię 551 relacji Wola skrzyżowanie – Bieruń Plac Autobusowy.

Informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy na bieżąco będą podawane na oficjalnej stronie gminy Miedźna.

UWAGA! W ramach rekompensaty za powstałe utrudnienia do końca bieżącego roku komunikacja zastępcza uruchomiona przez gminę Miedźna jest bezpłatna na odcinku Wola skrzyżowanie - Bieruń Plac Autobusowy.

W załączeniu rozkład jazdy komunikacji zastępczej.

7 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli odbyło się Międzyszkolne Czytanie Sienkiewicza. Impreza ta była odzewem na akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który zachęcał Polaków do wspólnego czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

Na wieczorku literackim, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli, Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach, szkoły organizującej spotkanie, rodzice uczniów oraz przedstawiciele władz gminy Miedźna, czytano fragmenty „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi, emerytom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształcenia młodych mieszkańców gminy Miedźna, serdecznie dziękujemy za kolejny rok zmagań o jakość oświaty w naszej gminie, rzetelną pracę, zaangażowanie, pomysłowe zajęcia pozalekcyjne,  programy wychowawcze.

Kształcenie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań.

7 października br. uczniowie klas I/III ze Szkoły Podstawowej w Górze uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką Zofią Stanecką oraz ilustratorką Marianną Oklejak.  Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem i niecierpliwością oczekiwały przybycia twórczyń przygód pięcioletniej Basi. Warto było czekać. Panie Zofia i Marianna spotkanie rozpoczęły od przeczytania fragmentu książki pt. Księga Ludensona, zaś zadaniem dzieci było wymyślenie dalszej części przygód bohaterów. I już w tym momencie było wiadomo, że bez wyobraźni się nie obejdzie. Bez niej  nie można niczego wymyślić. Trzeba przyznać, że uczniowie mieli niesamowite pomysły na dokończenie opowieści.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Miedźna, który odbędzie się w dniu 19 października br. o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli /ul. Lipowa 3/

Zgłoszenia przyjmowane będą:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli serdecznie zaprasza do udziału w INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH GMINY MIEDŹNA W KRĘGLACH.

Celem zawodów jest przede wszystkim popularyzacja gry w kręgle wśród mieszkańców gminy Miedźna, sposób na spędzenie czasu wolnego oraz integracja społeczna.

Zawody odbędą się 18 października 2014r. (sobota) początek godz. 900  na kręgielni 2 – torowej na krytej pływalni w Woli.

Zgłoszenia i sprawy organizacyjne:

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna oraz Wójt Gminy Miedźna serdecznie zapraszają na obchody Święta Niepodległości, które odbędą się 7 listopada br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli.

 

Kalendarz

 • 2014-11-07 18:00
  Obchody Święta Niepodległości - sala widowiskowa Domu Kultury w Woli

Galeria zdjęć

Gmina Miedźna newsletter

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET