Aktualności

Terminy zebrań wiejskich

Rady sołeckie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie w sołectwach gminy Miedźna. Terminy zebrań w poszczególnych sołectwach:   5 marca 2019r. o godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 W Woli odbędzie się zebranie [...]

Obrady VI Sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady VI sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna. Tematem obrad sesji będzie: [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Oświaty i Wychowania

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko: referent ds. administracyjnych. Więcej informacji: http://www.zoiw.miedzna.pl/index.php/191-oferta-pracy-4

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Oferta zajęć i spotkań Gminnego Ośrodka Kultury „w pigułce”

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze przystąpiła do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod hasłem Zielona Pracownia 2019_Projekt i [...]

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach projektu „Krok w przyszłość”

Zapraszamy na kolejne bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach projektu „Krok w przyszłość”! Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” poniedziałki 25.03.2019, 01.04.2019, 15.04.2019, 06.05.2019 Szkolenie [...]

INFORMACJA W SPRAWIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. informuje, że w dalszym ciągu na terenie Gminy Miedźna występują problemy w prawidłowym działaniu oświetlenia ulicznego, które powstały na skutek gwałtownych wichur, jakie przeszły nad naszą [...]