Rejon Dystrybucji Gazu w Pszczynie uprzejmie informuje, że w związku z pilnymi pracami na sieci gazowej, w dniu 26 sierpnia br. /wtorek/ w godzinach od 9.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie paliwa gazowego w miejscowościach: Góra, Gilowice, Frydek, Wola.

Za utrudnienia przepraszamy.

PSG – Rejon Dystrybucji Gazu w Pszczynie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przypomina wszystkim osobom, które zapisały się na wyjazd do katowickiego „Spodka” na mecz Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn BRAZYLIA – NIEMCY o terminie i godzinie wyjazdu – poniedziałek, 1 września 2014r. godz. 11.00 z parkingu przy basenie w Woli. Powrót około godziny 17.00.

GOSiR

W okresie długiego sierpniowego weekendu wzmogły się akty wandalizmu na przystankach autobusowych w gminie Miedźna. Zniszczone zostały także znaki drogowe. Sprawę prowadzi już Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Miedźna uprzejmie prosi  mieszkańców, aby reagowali na akty wandalizmu. W momencie, gdy zauważymy, że ktoś dewastuje przystanek, czy niszczy znak drogowy to jak najszybciej powiadamiajmy o tym policję.

Naprawy wyrządzonych aktów wandalizmu na urządzeniach przystankowych, wiążą się z kosztami, które pokrywane są z budżetu naszej gminy. Za te pieniądze można na przykład kupić więcej nowych wiat, czy też przeznaczyć je na inne ważne remonty.

Wójt Gminy Miedźna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 1024) i Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna" uprzejmie informuje, że uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej oraz w klasach III szkoły ponadgimnazjalnej tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, może być udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zgodnie Uchwałą nr VIII/63/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Miedźna, Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że wnioski na realizację zadania w zakresie sportu na 2015r. należy składać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul Pszczyńska 9 do dnia 15 września 2014r.                                            

W załączeniu poniżej publikujemy stosowny wniosek.

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi budowy, która powstaje w Woli przy ulicy Pszczyńskiej, Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w/w miejscu realizowana jest inwestycja pn. „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem administracyjno-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja prowadzona jest przez prywatnego przedsiębiorcę, który przewiduje zatrudnienie ok. 10 osób.

Z informacji uzyskanych bezpośrednio od inwestora wynika, że w budowanej hali, planowane jest uruchomienie produkcji anten oraz części samochodowych.

Ponadto Wójt Gminy Miedźna informuje, że inwestycja spełnia wymogi prawa budowlanego, jak również przepisów z zakresu ochrony środowiska.

 

W dniu 14 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, wójt gminy Bogdan Taranowski podpisał z firmą CZAK Wielobranżowy Zakład Usługowy /wyłonioną w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego/ - umowę na „Termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli”.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 427 415,28 zł.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

 • wymianę stolarki okiennej,
 • ocieplenie elewacji,
 • modernizację dachu,
 • malowanie,
 • izolację fundamentów,
 • modernizację instalacji: wodociągowej, gazowej, centralnego ogrzewania.

Przeprowadzona modernizacja OSP Wola pozwoli przede wszystkim na uzyskanie dodatkowych pomieszczeń użytkowych na piętrze budynku, jak również poprawi warunki pracy druhów z OSP Wola.

Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany jest na dzień 31.10.2014r.

Trwa przebudowa nawierzchni ulicy Różanej w Woli oraz modernizacja chodnika wzdłuż ul. Lipowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na 6 parkingach na osiedlu Wola II i modernizacja części chodnika przy ul. Szkolnej w Woli.

Wykonawcą w/w inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Drogród z Ćwiklic, a całkowity jej koszt wynosi 400 561,47 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec sierpnia br.

Remontowana jest także ulica Zbożowa oraz Poznańska w sołectwie Góra.

- W najbliższym czasie czeka nas przebudowa kilku kolejnych dróg gminnych. Wyremontowana zostanie między innymi ulica Dąbrowa i Zapadź w sołectwie Góra. W przygotowaniu jest także dokumentacja na remonty kolejnych dróg gminnych w sołectwach: Wola, Miedźna oraz Frydek. Remonty wymienionych dróg gminnych zostaną przeprowadzone w bieżącym roku – informuje wójt gminy Bogdan Taranowski.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady L sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014r. /wtorek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”

Planowany porządek obrad L sesji Rady Gminy w dniu 26.08.2014r.

1. Otwarcie L sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Ustalenie porządku obrad L sesji

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIX z dnia 15 lipca 2014r.

4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
    w gminie Miedźna

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Omówienie i podjęcie uchwał.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w VIII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta Gminy Miedźna, który odbędzie się 6 września 2014r., start o godz. 9.15 z parkingu przy krytej pływalni w Woli.

Zgłoszenia przyjmowane będą wraz z wpisowym w wysokości 15 zł w kasie krytej pływalni w Woli od 25 sierpnia do 5 września 2014r. w godzinach: poniedziałek – piątek 7.00 – 22.00, sobota – niedziela 9.00 – 22.00.

Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 8.00 – 8.45 wpisowe wynosi 30 zł.

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.   

REGULAMIN RAJDU OBJĘTEGO PATRONATEM WÓJTA GMINY MIEDŹNA

I. Cel imprezy:

 • rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Miedźna,
 • propagowanie turystyki rowerowej,
 • integracja społeczności lokalnej.

II. Organizator:

W związku ze złożonym wnioskiem, gmina Miedźna otrzymała z Ministerstwa Finansów, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - dotację w wysokości 50 000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie do wyposażenia w sprzęt szkolny, meble szkolne i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miedźna – informuje wójt gminy Bogdan Taranowski.

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy /CBPM w Krakowie/ wydał ostrzeżenia meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego w dniach: 08.08.2014r. oraz 11.08.2014r. burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

Poniżej publikujemy pełną treść ostrzeżeń.
 
IMiGW - PIB CMPM Kraków

Uprzejmie Państwa informujemy, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości. Tematem tegorocznego konkursu jest „Zapobieganie Handlowi Ludźmi”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.

W czwartek, 7 sierpnia do sklepów na terenie gminy Miedźna trafił kolejny numer miesięcznika „Gminne Sprawy”. W numerze:

- Elektrownia coraz bliżej: Kompania Węglowa wybrała firmę, z którą w Woli wybuduje elektrownię węglową. Pierwsze prace mają ruszyć w 2016 roku

- Sołectwa zastępują osiedla: Rada Gminy Miedźna zdecydowała o zniesieniu osiedli Wola I i Wola II i utworzeniu analogicznych sołectw. Co to oznacza dla mieszkańców?

- Jeszcze w tym roku będą konsultacje społeczne ws. S1: Drogę mają zacząć budować prawdopodobnie w 2018 roku, ale jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się o jej planowanym przebiegu

- Orkiestra, która łamie stereotypy: W ciągu zaledwie trzech lat w Woli narodziła się jedna z najlepszych orkiestr na Śląsku. Orkiestra Dęta OSP pod patronatem GOK stawia przed sobą ambitne cele

W numerze informacje ze wszystkich sołectw w gminie. „Gminne Sprawy” tylko za 1 zł dostępne w następujących sklepach:

Kalendarz

 • 2014-08-25 14:00
  Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna
 • 2014-08-26 14:00
  Obrady L sesji Rady Gminy Miedźna
 • 2014-09-06 09:15
  VIII Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy
 • 2014-09-07 15:00
  Dożynki Gminne 2014 - Wola, boisko sportowe przy ul. Różanej

Galeria zdjęć

Gmina Miedźna newsletter

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET