PCZK w Pszczynie informuje, że CBPM IMiGW-PIB Oddział w Krakowie wydał z dniu 31.07.2014r. o godz. 10.43 zmianę ostrzeżenia nr 63 dot. wystąpienia zjawiska: burze z gradem/2.

Treść ostrzeżenia w załączeniu.

dot. ostrzeżenia nr 63

PCZK w Pszczynie informuje, że CBPM IMiGW-PIB Oddział w Krakowie wydał z dniu 31.07.2014r. o godz. 06.27 ostrzeżenie nr 63 dot. wystąpienia zjawiska: burze z gradem/1.

Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma.

W związku z wydanym ostrzeżeniem gminne centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/

-kierowników komórek właściwych ds.zarządzania kryzysowego urzędu gminy/miasta

-wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,

-ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pczk-pszczyna@katowice.uw.gov.pl lub kryzys@powiat.pszczyna.pl

-w godz. pracy Starostwa tel.324492332 fax 324492330

-po godz. pracy Starostwa tel. 324493700 fax 324493722 

dot. ostrzeżenia nr 62

PCZK w pszczynie informuje, że CBPM IMiGW-PIB Oddział w Krakowie wydał w dniu 30.07.2014r. o godz.7.12 ostrzeżenie nr 62 dot. wystąpienia zjawiska: burze z gradem/1.

Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma.

W związku z wydanym ostrzeżeniem gminne centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/

-kierowników komórek właściwych ds. zarzadzania kryzysoweg urzędu gminy/miasta

-wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,

-ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządznia Kryzysowego pczk-pszczyna@katowice.uw.gov.pl lub kryzys@powiat.pszczyna.pl

- w godz. pracy Starostwa tel. 324492332 fax 324492330,

-po godz. pracy Starostwa tel. 324493700 fax 324493722.

 

Wójt Gminy Miedźna informuje, że do dnia 30 września 2014 roku w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna można składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miedźna.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, tel. /32/211 61 60 lub /32/ 211 61 96 wew.29

Zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr ZKII.642.4.2014 z dnia 21 lipca 2014r., w dniu 01.08.2014r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

dot. ostrzeżenia nr 61

PCZK w Pszczynie informuje, że CBPM IMiGW-PIB Oddział w Krakowie wydal ostrzeżenie nr 61 z dnia 29.07.2014 dot. wystąpienia zjawiska: burze z gradem.

Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma.

W związku z wydanym ostrzeżeniem gminne centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrozeniu/

-kierowników komórek właściwych ds.zarządzania kryzysowego urzędu gminy/miasta

-wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania ,

-ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

O zaistniałych zdarzeniach majacych związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

pczk-pszczyna@katowice.uw.gov.pl lub kryzys@powiat.pszczyna.pl

w godz. pracy Starostwa tel. 324492332 fax 32 4492330

po godz. pracy Starostwa tel. 324493700 fax 324493722.

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy /CBPM w Krakowie/ wydał ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego od godz. 11:00 dnia 28.07.2014r. do godz. 23:00 dnia 28.07.2014r. burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65km/h. Lokalnie opady gradu.

 
Poniżej publikujemy pełną treść ostrzeżenia.
 
IMiGW - PIB CMPM Kraków

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy /CBPM w Krakowie/ wydał ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego w dniach od  27 lipca do 3 sierpnia br. upałów.

Poniżej publikujemy pełną treść ostrzeżenia.

IMiGW - PIB CMPM Kraków

 

Wójt Gminy Miedźna informuje, że najmłodsi mieszkańcy gminy Miedźna mogą cieszyć się kolejnym, nowym i bezpiecznym placem zabaw. Tym razem nowoczesny plac zabaw powstał przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli. Plac ten powstał w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" i jest już piątym placem zabaw wybudowanym przy gminnych szkołach podstawowych. Koszt inwestycji to 226 671,77 zł z czego połowa tej kwoty sfinansowana została z budżetu gminy Miedźna.

Dzięki nowemu placu zabaw, dzieci mogą skorzystać z wielu nowoczesnych urządzeń, służących do ćwiczenia równowagi i poprawy ogólnej sprawności. Co istotne, wszystkie zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy oraz posiadają  dopuszczenie  do stosowania w  kontakcie  z  dziećmi.

Warto podkreślić, że w gminie Miedźna przy wszystkich szkołach podstawowych powstały w ramach programu „Radosna Szkoła” – nowe place zabaw, pomimo, że rządowy program przewidywał wyposażenie w takie place zabaw wyłącznie 50% szkół w kraju.

Zarząd Kompanii Węglowej 23 lipca br. podpisał z japońskim koncernem Mitsui umowę "O wspólnym rozwoju projektu budowy elektrowni Czeczott w miejscowości Wola". Wartość inwestycji to ok. 6 mld zł.  W fazie pierwszej, do końca I kwartału przyszłego roku strony powinny wynegocjować: warunki długoterminowej umowy na dostawy przez Kompanię Węglową węgla do planowanej elektrowni w ilości ok. 3 mln ton rocznie, warunki umowy na zakup przez Kompanię Węglową energii elektrycznej z mocy wytwórczych elektrowni Czeczott, warunki umowy na wykonawstwo pod klucz planowanej inwestycji z koncernem Mitsubishi Hitachi Systems Ltd., warunki pozyskania finansowania inwestycji na zasadach "Project finance" tzn. poprzez spółkę celową, która będzie zarządzała inwestycją. W drugiej fazie, do końca przyszłego roku planowane jest podpisanie wynegocjowanych umów i porozumień oraz powołanie spółki celowej. Trzecią fazą realizacji podpisanej umowy będzie zamknięcie etapu przygotowawczego projektu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Pierwsze prace na placu budowy Elektrowni Czeczott, według przyjętych założeń harmonogramu, powinny rozpocząć się w 2016 roku.

Umowę podpisano w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, w obecności m.in. wicepremiera Janusz Piechocińskiego oraz Makoto Yamanaka, Ambasadora Japonii.

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Katowicach pismem z dnia 21 lipca br.  poinformowała  o wyrażonej zgodzie na utworzenie w miejscowości Miedźna – Agencji Pocztowej. Powyższe stanowisko jest wynikiem licznych rozmów przeprowadzanych przez Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego z przedstawicielami Poczty Polskiej S.A., w trakcie których wypracowany został kompromis mający na celu dalszą realizację usług pocztowych dla mieszkańców gminy Miedźna.

Aktualnie Poczta Polska S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe na prowadzenie Agencji Pocztowej w Miedźnej.

Ponadto Wójt Gminy Miedźna informuje, że zgodnie z zapewnieniami dyrekcji Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Katowicach do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na utworzenie Agencji Pocztowej – Filia Urzędu Pocztowego w Miedźnej będzie funkcjonowała bez zmian.

W dniach 18-20.07.2014r. pływalnia w Gliwicach była gospodarzem Letnich Mistrzostw Polski 15-latków w pływaniu. Na starcie zjawiło się 387 zawodników z 114 klubów. Zawody odbyły się na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki -  aż czterokrotnie zawodnicy poprawiali Rekordy Polski. W Mistrzostwach Polski bardzo dobrą formę zaprezentowali zawodnicy MUKS GILUS GILOWICE: Gabriela Fuks, Kacper Murański. Od lat rozwijają swój talent  u  trenera Sławomira Formasa w grupie pływackiej w  Gimnazjum nr 1 w Woli .

Wyniki Letnich Mistrzostw Polski 15 latków:

Kacper Murański - 4 krotnie występował w finałach, poprawiając swoje życiowe rezultaty.

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w dniach 1 - 31  sierpnia  2014r. przyjmowane  będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2014r. wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

Limit oblicza się następująco: 86l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95gr.

Do wniosków należy dołączyć :

  • faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 01.02.2014r.-31.07.2014r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków .

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego odbędzie się w październiku  gotówką w kasie Urzędu Gminy Miedźna lub przelewem na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Miło jest nam poinformować, że gmina Miedźna zajęła wysokie 37 miejsce /5 miejsce wśród gmin z województwa śląskiego/  w  rankingu samorządów 2014 - najlepsze gminy wiejskie - przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą!

Samorządy oceniane były w dwóch etapach. W pierwszym etapie pod uwagę brane były dane finansowe, z kolei w drugim etapie uwzględnione zostały między innymi: pozyskane środki unijne, udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, stopa bezrobocia, liczba nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, sytuacja finansowa gminy, zarządzanie, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Ranking Rzeczpospolitej uchodzi za jedną z najbardziej rzetelnych i obiektywnych klasyfikacji samorządów, dlatego jest nam szczególnie miło, że gmina Miedźna została tak wysoko oceniona.

Nad metodologią wyboru najlepszych miast i gmin czuwa niezależna kapituła ekspertów, w skład której wchodzą:

Kalendarz

  • 2014-08-07 15:30
    Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Galeria zdjęć

Gmina Miedźna newsletter

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET