Dzisiaj jest: Niedziela, 22-09-2019 Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Raport o Stanie Gminy Miedźna za 2018r.

Marek Brol , 7 maja 2019

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina Miedźna już opracowała stosowny dokument. Będzie on przedmiotem debaty podczas majowej sesji Rady Gminy. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla wójta, będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2018 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. Zawiera informacje o samej gminie. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy, funduszu sołeckiego. W raporcie uwzględniono realizację zadań oświatowych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych.
W raporcie przytoczono działania inwestycyjne, realizowane w roku 2018, w głównej mierze przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji są np. realizowane systematycznie cząstkowe remonty chodników, nawierzchni, budowy parkingów, czy oświetlenia. Opisano również projekty miękkie (edukacyjny projekt dla szkół, szkolenia komputerowe.)
Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy Miedźna i jednostek podległych gminie Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 28 maja 2019 r.

Do pobrania poniżej.

RAPORT O STANIE GMINY 2018