Dzisiaj jest: Czwartek, 22-08-2019 Imieniny: Cezarego, Tymoteusza

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Magdalena Kret , 3 sierpnia 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684), wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Zwracamy szczególną uwagę na konieczność terminowego dokonywania opłat, gdyż Urząd Gminy został zobligowany do stosowania niniejszej ustawy. W przypadku spóźnienia z dokonaniem wpłaty, Przedsiębiorca zostanie obciążony odsetkami oraz kwotą za koszt odzyskania należności stanowiącą równowartość 40 euro (ok. 174 zł), nawet gdy termin płatności zostanie przekroczony o 1 dzień. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego.

W razie wystąpienia potrzeby zmiany terminu płatności, prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia w celu dokonania zmian w umowie.