Dzisiaj jest: Sobota, 17-11-2018 Imieniny: Salomei, Grzegorza, Elzbiety

Zaproszenie na obrady XLII sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 30 października 2017

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się we wtorek, 7 listopada 2017r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2018 w gminie Miedźna”

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 7 listopada 2017r.:

1. Otwarcie XLII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad XLII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLI z dnia 26 września 2017r.
4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.
7. Omówienie i podjęcie uchwał:

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XLII sesji.