Dzisiaj jest: Poniedziałek, 24-09-2018 Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry

Projekt „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”

Magdalena Kret , 25 maja 2017

Gmina Miedźna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 18 maja 2017r.

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 2 685 968,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 077 974,62 PLN
Okres realizacji projektu: 2016.01.01–2018.06.30

Przedmiotem projektu jest instalacja paneli solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miedźna (sołectwa Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna, Wola), a jego realizacja obejmuje: zaprojektowanie 205 instalacji solarnych, montaż instalacji oraz jej podłączenie, nadzór inwestorski i techniczny.

Celem projektu jest przede wszystkim ograniczenie dotychczasowego zużycia produkowanej przemysłowo energii oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów (SO2, NOX, CO, CO2) dzięki wykorzystaniu łatwo dostępnego i niewyczerpywanego źródła energii słonecznej.

W ramach projektu planowany jest montaż 617 szt. kolektorów słonecznych za pomocą 205 szt. instalacji solarnych. Projektem zostanie objętych 205 budynków mieszkalnych w gminie Miedźna.

Realizacja projektu, dzięki ograniczeniu tradycyjnego sposobu pozyskiwania ciepła, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, stanu zdrowia ludzi, zaspokajając zapotrzebowanie na energię cieplną.

Postępowanie związane z wyborem wykonawcy na sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna” oraz pełnienie funkcji Kierownika/menadżera projektu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.miedzna.pl/?a=8169.